Cogas Zuid B.V.

Nunhems

Vooruitdenken en communiceren met Nunhems
Nunhems is een internationaal bedrijf, betrokken bij de hele groenteketen: van telers tot de verwerkende industrie en van plantenkwekers, dealers en retailers tot de food-service-sector. Nunhems ontwikkelt groentezaden om groenterassen te blijven verbeteren. Van de 24 groente- en fruitgewassen die Nunhems heeft, worden wereldwijd 1200 verschillende rassen op de markt gebracht.Een duurzame samenwerking
De samenwerking tussen Cogas Climate Control en Nunhems gaat al bijna twintig jaar terug. In 2005 heeft Cogas Climate Control de eerste verwarmingsinstallatie in de kas geïnstalleerd. Daarna volgden de Priva computer (elektrotechniek) en de watertechnische installatie. Vanaf 2018 werd de samenwerking verder geïntensiveerd met de bouw van hightech klimaatcellen en het Greenex kassencomplex.

In de periode van 2018 tot 2020 hebben we in twee fasen 4 hightech klimaatcellen gebouwd. Deze cellen zijn gebouwd voor gewas- en zaadonderzoek op basis van het klimaat in het werelddeel waar de gewassen uiteindelijk moeten groeien. Hierbij kan gedacht worden aan hoeveelheden water, luchtvochtigheid, temperaturen, lichtintensiteit, luchtsnelheid, CO2 en meer. Daar hebben we de installaties dan ook op ontworpen. Voor dit onderzoek is het belangrijk dat binnen de klimaatcellen gevarieerd kan worden met deze factoren. Daarnaast worden alle parameters gemeten, gemonitord en opgeslagen voor verdere analyse.

De onderzoeksrassen die in de klimaatcellen zijn ontwikkeld, worden door Nunhems zelf geteeld in het Greenex kassencomplex. Hier worden controles en vergelijkingen uitgevoerd, voordat de rassen naar de tuinders gaan. Voor dit kassencomplex hebben we de verwarming, elektrische installatie en de gehele Priva klimaatregeling verzorgd. Voor Nunhems is het belangrijk dat er vooruitgedacht kan worden en dat er flexibel gereageerd kan worden op gebeurtenissen in de markt en de onderzoekswereld.


Een flexibele partner
In de ontwikkeling en testfase van groentezaden gaat veel tijd zitten. Het is dan ook cruciaal om vooruit te denken over de marktwensen over een aantal jaar. Nunhems heeft een innovatieve partner nodig die meedenkt en gaat voor een lange-termijnsamenwerking. Nunhems vertelt:

“De open communicatie met Cogas Climate Control zorgt voor groei, zowel van ons als bedrijf als indirect van de groentezaden. Door deze open communicatie weten wij wat er speelt, wat we aan elkaar hebben, is er wederzijds vertrouwen en staan we allemaal achter het eindresultaat. Cogas denkt met ons mee en blijft zichzelf ook ontwikkelen als bedrijf.”

In de groentezadensector zit er veel tijd tussen het ontwikkelen van een nieuwe zaadsoort en het daadwerkelijk op de markt brengen van deze soort. Een lange periode worden er gesprekken gevoerd en haalbaarheidstoetsen gedaan. Daarna komt er een concreet plan en worden de klimaatcellen of kassen gebouwd of bestaande aangepast. Omdat de wereld zich zo snel ontwikkelt, kan het zijn dat er interessante ontwikkelingen moeten worden meegenomen in een plan dat eigenlijk al definitief en akkoord was. Wij denken graag mee met onze klanten om zo de nieuwste ontwikkelingen mee te kunnen nemen in de projecten waarmee we bezig zijn.