Totaalspecialist in de moderne tuinbouw

Voor iedereen die zo duurzaam en efficiënt mogelijk wil telen. Doordat we een brede kennis hebben van zowel water als verwarming, elektro & klimaat, belichting en luchtbehandeling, levert Cogas Climate Control optimaal op elkaar afgestemde technische oplossingen voor jouw kas.