Cogas Zuid B.V.

Disclaimer

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie, die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat.

Cogas Climate Control BV is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Cogas Climate Control BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.


Eigendom
Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Cogas Climate Control BV. Zonder schriftelijke toestemming van Cogas Climate Control BV is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.


Bezwaren
Indien u bezwaren heeft betreffende geplaatste project afbeeldingen of indien u van mening bent dat content op deze website onjuist zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de webmaster via het contactformulier.