Water

Water

Een goede waterhuishouding is cruciaal voor een gezonde teelt. De ene plantsoort is de andere niet en ieder gewas heeft eigen behoeften. Onze specialisten weten dat iedere teelt een andere dosering van voedingsstoffen en water nodig heeft om tot een optimale groei te komen. We ontwerpen en installeren watertechnische installaties op maat, toegespitst op wat jouw teelt nodig heeft. We werken met duurzame gesloten systemen, waardoor water niet verloren gaat, maar na reiniging opnieuw gebruikt kan worden. Onze installaties worden ontworpen met het oog op kostenefficiëntie, risicobeperking en duurzaamheid. Het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de installaties gebeuren volledig in eigen beheer.


De juiste voedingstoffen voor jouw teelt

Daarnaast is het bij gebruik van vloeibare meststoffen mogelijk om kleinere batches te maken. De substraatunit zorgt dat het mengsel richting kleine dagvoorraadsilo’s gaat, van waaruit het via een pompsysteem naar druppelaars gaat.
Ook vloeibare meststoffen kunnen met behulp van automatische bakkenvullers, een Nutronic of een afgeleide hiervan naar AB-bakken gepompt worden. Wanneer alle stoffen goed gemengd zijn, gaat het water -na controlemetingen zoals pH en EC- richting de teelt.

Planten hebben meer nodig dan alleen water om optimaal te kunnen groeien. Cogas Climate Control heeft zowel systemen voor vloeibare meststoffen als oplossingen voor vaste meststoffen in huis. Voor de vaste meststoffen kunnen AB-bakken geïnstalleerd worden, waaraan precies de juiste hoeveelheid van iedere stof kan worden toegevoegd. Na toevoeging van water en nadat alles tot een homogeen product is gemengd, worden controlemetingen zoals pH en EC uitgevoerd. Hierna kunnen de voedingsstoffen richting de teelt gepompt worden met behulp van onze volautomatische substraatunits.

Wateropvang

Het water dat niet wordt opgenomen door de teelt, wordt via een teeltgoot opgevangen en opgeslagen in een drainput. Dit water gaat vervolgens naar een vuilwaterdrainsilo. Vanuit deze silo wordt het drainwater gezuiverd met ozon, UV, ultrafiltratie, verhitting of een andere vorm (afhankelijk van jouw voorkeur en de teelt). Het ontsmette drainwater komt vanuit hier in een schoonwaterdraintank terecht, klaar voor hergebruik. Een aantal voedingsstoffen zal nog in het water aanwezig zijn. Het gezuiverd drainwater wordt aangevuld met voedingsstoffen en een deel nieuw water. Dat nieuwe water is in de meeste gevallen regenwater, dat wordt opgevangen in een bassin. Het grote voordeel van het gesloten systeem is dat meststoffen die nog in het drainwater zitten, hergebruikt kunnen worden. Zo verspil je minder stoffen en heb je minder kosten bij de aanschaf van nieuwe meststoffen

Waterbehandeling

Waterbehandeling is meer dan alleen waterdesinfectie. We hebben aandacht voor het gehele watersysteem, het zuurstofgehalte in het water, de waterkwaliteit van het water dat richting de teelt gaat én de waterkwaliteit van het water dat uiteindelijk retour komt. Waterdesinfectie is wel een belangrijk onderdeel van waterbehandeling. Een goed waterdesinfectiesysteem wordt steeds belangrijker. Door klimaatverandering is de regenval lastig te voorspellen, meer ziekten zoals ToBRFV/Bont moeten voorkomen worden en voedselveiligheid wordt strenger. Waterdesinfectie kan op verschillende manieren. O.a. door te verhitten, door UV-straling of door Nano-filtering. Maar deze manieren hebben nadelen zoals capaciteit en controle. Een mooi alternatief is ozon. Dit is een natuurlijk gas, geproduceerd uit zuurstof. Ozon is 300 keer sterker en 3.000 keer sneller dan chloor en laat geen residu/chemicaliën achter. Ozon heeft een aantal mooie voordelen:

• 100% doding van bacteriën en schimmels;
• Geen residuen en resistentie mogelijk;
• EC- en pH-waarden blijven intact;
• 200-300% toename van het zuurstofgehalte in het water;
• Instelbare waterkwaliteit;
• Verwijdering van groeiremmers/pesticiden;
• Betere wortelgroei door toevoeging van zuurstof aan het water;
• Geen chemie.

Waterinstallaties voor de moderne tuinbouw

Het totaalplaatje
Afhankelijk van jouw vraag, leveren wij een complete watertechnische installatie op maat. De gehele installatie kan door onze serviceafdeling onderhouden worden. Daarnaast voeren we, door verzekeraars vereiste keuringen uit, van onder andere watersilo’s. Het serviceteam van Cogas Climate Control staat 24/7 voor je klaar.  Ons aanbod bestaat onder andere uit:

 • Volautomatische substraatunits;
 • Priva Vialux MD-UV drainwater ontsmetters;
 • Drainwater ontsmetters op basis van verhitting;
 • Open en gesloten ontijzeringsinstallaties;
 • Waterbassins en wateropslagsilo’s;
 • Vloeibare en vaste meststofinstallaties;
 • A en B automatische bakkenvullers;
 • Ozonontsmetters;
 • Mist- en nevelinstallaties;
 • Omgekeerde osmose-installaties;
 • Eb- en vloedinstallaties;
 • Gehele kasinstallaties;
 • Zand- en koolstoffilterinstallaties;
 • Dakberegening;
 • Hydrofoorinstallaties;
 • Nanofiltratie of ultrafiltratie.

Waterinstallaties voor de moderne tuinbouw